Whatsapp ile İletişim WHATSAPP 0 549 209 8464

Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizat nasıl belirlenir?

Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile Kanunla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk biçim ve motifte olamaz. • Özel Güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma üniformada özel güvenlik birimini tanıtıcı isim işaret arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra özel güvenlik komisyonunun onayına sunulur. • Özel Güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma üniformada özel güvenlik şirketini tanıtıcı isim işaret arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik şirketince belirlendikten sonra İçişleri Bakanlığının onayına sunulur.

Hizmetlerimiz