Whatsapp ile İletişim WHATSAPP 0 549 209 8464

Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alabilmek için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

Bakanlığa yapılacak başvurularda;
1-Müracaat dilekçesi,
2-Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı sureti,
3-Hisse sahipleri ve yöneticilerin TC Kimlik Numaraları,
4-Kurucu ve yöneticilerin imza sirküleri,
5-Kurucu ve yöneticilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
6-Kurucu ve yöneticiler hakkında var ise mahkeme kararlarının suretleri,
7-Şirketi temsil edecek yöneticiler için yönetim kurulu kararı (Noter onaylı),
8-Yöneticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopisi (Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar denklik belgesi getirecek),
9-Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası veya özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi (Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge),
10-Vergi Dairesine yatırılan 9103 kod nolu faaliyet izin belgesi harç makbuzu (Aslı), (Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi harç miktarı için tıklayın)
11-Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği kıyafet kataloğu ile kıyafet onay ücretinin yatırıldığına dair belge, (Kıyafet onay ücreti ve yatırılacağı hesap numarası için tıklayın) istenecektir.

Hizmetlerimiz